facebook

Zakres usług

Zakres usług:
* instalacje elektryczne
* instalacje komputerowe (sieci)
* instalacje alarmowe
* instalacje domofonowe
* monitoring obiektów
* montaż TV satelitarnej i naziemnej ...a także pomiary:
* elektryczne
* skuteczności zerowania
* impedancji pętli zwarcia
* rezystancji izolacji
* badania wyłączników różnicowo-prądowych
* pomiary instalacji odgromowych
* sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów
* przeglądy okresowe

Zapraszamy do współpracy !!!