Zakres usług

 • instalacje elektryczne
 • instalacje komputerowe (sieci)
 • instalacje alarmowe
 • instalacje domofonowe
 • monitoring obiektów
 • montaż TV satelitarnej i naziemnej
 • sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów
 • przeglądy okresowe

a także pomiary:

 • elektryczne
 • skuteczności zerowania
 • impedancji pętli zwarcia
 • rezystancji izolacji
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary instalacji odgromowych